Piotr Oczko

Piotr Oczko (1973) − ukończył anglistykę i polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, tam również uzyskał stopień doktora. Tłumacz literatury niderlandzkiej. Autor książki Mit Lucyfera. Literackie dzieje Upadłego Anioła od starożytności po wiek XVII i licznych artykułów historycznoliterackich. Stypendysta Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund. Zajmuje się kulturą krajów niderlandzkojęzycznych i gender studies (gay studies, queer theory). Jest adiunktem w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polonistycznych przy Wydziale Polonistyki UJ.

Brak produktów tego producenta.

Ostatnie

Brak produktów

Menu